TCDík


Ceny a odměny pro děti sponzoruje KVS EKODIVIZE a.s. 


Cena turnusu za jedno dítě je 1 300 Kč.

Platbu je možné provést hotově v kanceláři TCD nebo převodem na bankovní účet nejpozději do 9.6.2023.

Bankovní účet: 115-9756750267/0100

Variabilní symbol: datum narození dítěte (DDMMRRRR)

Zpráva pro příjemce: Jméno dítěte, za které je poplatek hrazen.


Potvrzení o účasti dítěte na příměstském táboře, budeme vydávat v kanceláři TCD na požádání. Prosím, mějte sebou tiskopis k potvrzení a hlídejte si termín odevzdádní u své pojišťovny.Vážení rodiče a milý táborníci :-)

chtěli bychom vám sdělit, že termíny příměstského tábora TCDík na rok 2023 budou:

- 10.7. - 14.7. 2023

- 17.7. - 21.7. 2023 

- 14.8. - 18.8. 2023

- 21.8. - 25.8. 2023

Kapacita každého turnusu je 15 dětí ve věku 4 - 10 let a uskutečnění jednotlivých turnusů bude záviset na naplnění kapacity. Vyhrazujeme si právo, turnus zrušit z důvodu nízké účasti.

Organizace, která s námi v minulých letech tábor spolufinancovala, nám letos bohužel nemůže přispět. Oslovili jsme jiné sponzory s prosbou a čekáme na jejich vyjádření. 

Předpokládaná cena tábora za jeden turnus je prozatím 1300,- 


Moc se na vás těšíme
DOKUMENTY KE STAŽENÍ ...


Příměstský tábor je možné uhradit hotově i převodem na bankovní účet po potvrzení přihlášky.


Bankovní účet:  115-9756750267/0100

Variabilní symbol: datum narození dítěte (DDMMRRRR)

Zpráva pro příjemce: Jméno dítěte, za které je poplatek uhrazen.