Knihovna

Žádáme klienty, aby do knihovny nechodili nemocní a dodržovali při vstupu hygienická opatření. 


Provozní doba:

Pondělí a Čtvrtek - 15:00 - 18:0 

KNIHOVNA - je vybavena veřejným PC

Knihovnice: Vladislava Jurková

telefon: +420 554 254 759