Úvodní stránka » Výběrové řízení

Č. j.: OUDV-1596/2018-Bj                                                                                                                                              EČ: 1791/2018

OBEC DVORCE 

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo 

„Vedoucí TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace“

 

 

Místo výkonu práce:

TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace

Smetanova 284, 793 68 Dvorce (okres Bruntál, Moravskoslezský kraj)

 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, pracovní úvazek 1, zkušební doba 3 měsíce

 

Předpokládaný nástup: dle dohody

 

Pracovní činnost:

Vedení příspěvkové organizace obce, která spravuje restauraci, kuchyň, jídelnu, sál, salonek, bazén, saunu a knihovnu, a která zajišťuje kulturně společenské akce v obci.

 

Požadujeme:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou,

 • výborné komunikační, řídící a organizační schopnosti, zkušenosti s vedením týmu a jeho motivací, samostatnost v rozhodování, analytické myšlení,

 • pracovní flexibilitu, loajalitu, samostatnost, vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu,

 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

 • znalost práce na PC (balíček MS Office),

 • znalost hygienických a provozních předpisů v oblasti stravování, 

 • zkušenosti v oblasti řízení příspěvkové organizace výhodou,

 • vzdělání gastronomického, ekonomického, případně kulturního směru výhodou,

 • praxe v oboru výhodou,

 • řidičský průkaz skupiny B výhodou.

   

  K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech,

 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců,

 • motivační dopis s vlastní představou o provozu a činnosti příspěvkové organizace (max. 1 list A4).

   

  Nabízíme:  

 • tvůrčí samostatnou práci v moderním prostředí TURISTCENTRA Dvorce,

 • mzdové zařazení v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

   

  Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, - datum narození uchazeče,

 • místo trvalého pobytu uchazeče,

 • telefonní spojení a e-mailová adresa uchazeče, -          datum a podpis uchazeče.

  Č. j.: OUDV-1596/2018-Bj                                                                                                                                              EČ: 1791/2018

   

  Způsob a místo podání přihlášky:

  Přihlášku včetně požadovaných příloh mohou uchazeči podat v zalepené obálce označené textem „Vedoucí TURISTCENTRA Dvorce – neotvírat“, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelnu Obecního úřadu Dvorce. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny.

   

  Adresa pro doručení přihlášky: Obecní úřad Dvorce, Náměstí 13, 793 68 Dvorce

   

  Lhůta pro doručení přihlášky:         10. 7. 2018 do 11:30 hodin

   

   

   

  Obec Dvorce si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  Obec Dvorce si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů.

   

   

  Bližší informace podá starosta obce Dvorce pan Jan Božovský, tel. č. 724 078 608.

                                                                                                   

   

   

  Ve Dvorcích dne 13. 6. 2018

   

   

   

           

            Jan Božovský                 starosta obce Dvorce

   

   

   

   

   

  Vyvěšeno dne: 13. 06. 2018

  Sejmuto dne: 10. 07. 2018

  EČP:                 38/2018